Visie
Jan Posdijk

Strategische marketing dient de dualiteit tussen doelstelling en barrières, intern en extern, verleden en toekomst te ontstijgen en de focus te leggen op nieuwe / holistische inzichten en strategieën: de synthese. Het model laat zich in 5 hoofdelementen indelen:

 1. Authenticiteit: de kernwaarden en kerncompetenties
 2. Omgevingsanalyse
 3. Kernactiviteit en organisatiedoelstelling
 4. Klanten, processen en interne organisatie
 5. Synthese en Implementatie
  - Marketing Mix
  - Internal Branding
  - Finance & Planning
  - Onderzoek en evaluatie

In de marketinggeschiedenis is geen eenduidige benaderingswijze t.a.v. de routing van het marketingproces. Er zijn strategische scholen die een ‘inside-out' benadering voorstaan, zoals de Planningschool en de Competentieschool . De Positioneringschool echter propageert met het 5 krachtenmodel van Porter het ‘outside-in' perspectief.

Ik ben van mening dat het moeilijk is om 1 benaderingswijze te kiezen. Om de waarde van je competenties te bepalen moet je weten in welke markt je opereert. Anderzijds wordt het marktsegment bepaald door wat je te bieden hebt. Bij de ontwikkeling van een realistische en uitvoerbare marketingstrategie zullen je eigen kracht en kerncompetentie m.i. bepalend zijn voor het succes. Dat is voor mij de reden om te starten met de analyse en vaststelling van de authenticiteit: de kernwaarden en kerncompetenties.